Arabpsynet

Revues   /  /  Journals

 

4

" 2"

4

 

  4   2011

 ******

-

   4

 

" ...!"-

 

  : 2

-

-

   -

2041-

-

..... ǿ!-

-

" "-

-

-

 

. . .  -
...! -

.. ! -

-

25 -

. . . -

-

-

" "

" "! -

-

-

" "... "" -

" "  -

 

 

 

- . .

.. !-

-

" -

... -

 

:

... -

.. ! -

-

.. -

... -

...!  -

- ǡ

-

" " -

  -

 

:

-

ɡ  -

2 -

 -

 

 

   

  21 84

  22 85

 

: :

 . . . -

"   ! -

.. .. -

" -

 

 

 4

" ...!"-

.   .

: -2 -

 

-

"     " the home coming

                     

                      

                     

                      ......

-

25 . ɡ . 28 .

 

   -

.

  " 25 "      ͡ ( ) ( ) .

 

2041-

25 2041 25 2011 . 1919 1952 23 . 1967 1973 .

 

-

       

" " ɡ (ӡ ѡ ǡ ǡ...):

-              .

-              .

" " .

" " ..   .

 

..... ǿ!-

ɡ " " Decremental Relative   Deprivation  " " Progressive Relative Deprivation. .     "" "". . .

 

-

     " "       -    " " ( )          .

.. ..

 

" "-

ѡ ֡ ѡ " " : - : /EROS / ɡ .

-

. . ( ) ( ) 11 2001 ɡ ɡ ( ) ( ) ( ) . ɡ . .

 

-

( 2003) ڡ - " "  ɡ

 

 

 

. . .  - ..

 

,    , .

 

...! - .

 

, . . .

,   .

  

.. ! - ..

( ).   ( 2213681) .

   

- .

ߡ ̡ ơ () ( ) ( )

  

25 - .

25 ɺ ɡ ɺ ݡ   .

  

. . . - .

" " .

.. ..

  

- .

 

Co-morbidity .

1 . 2 . () ʡ .   3 Specific Phobias ɡ ...

 

- .

.

:   .   1  .

 

" " - .

Stockholm syndrome (disambiguation)

 

.. " " . . .. !

 

" "! - .

  .

 

" ...... "

" " .

  " " , , .

.

, .

 

- ..

 

Ͽ.

ɡ .   .

  

- .

 

. ʡ ѡ .  .

  

" "... "" - . 

 

"   "    ( )               .

 

" "  - .

ǡ ɡ ǡ . " ... " : "   ǡ ( ...) ǡ ǡ ɡ   " "     :  (www.facebook.com/Arabpsynet ).

 

 

 

-

( )  

9/4/2003 ǡ ɡ . .

  2002 5 200 2007 ɡ ɡ ɡ . ɡ   ɡ .

 

.. !-

ڿ

. .

!! Autonomy . .

 

-

:﴿ ﴾( ϡ 28 )

:﴿ ǡ ﴾( 130 )

:( )( )

 

" -

""     .   ʡ   .    .

 

... -

 Eli Lilly  " / Olanzapine " " /Zyprexa "  . ٣٠ .

.        . .

 

 

:

 

... -

1993   . ( ) ( ) .. .. .. ... ( ... ) ..

 

 

.. ! -

( ).   ( 2213681) .

 

 

-

  .

  ͡  .     .   .

 

 

 

.. -

() ( ) ( ) ɡ .. :( .. ).

 

 

... -

.

, , .

, .

 

 

 

...!  -

, . , , , , ,

 

 

 

- -

   "" ǡ ȡ " " ʡ ...

.

 

 

-

( ) ()   .

" " ɡ ݡ ݡ ޡ ()      ( )    .  

 

 

" "  -

 " "         ѡ ɡ .       ߡ .          ѡ   ɡ       ɡ ǡ ɡ    -.      ա     ɡ    ǡ      .

 

 

  -

̡ .. . 

:

 

-

" ѿ"

, " " . . , .

 

ɡ  -

ɡ  

 

2 -

" "

   . ,

, . , .

 

" " -

" "        ɡ ɡ ʡ ߡ    ɡ "" " " :   .. .

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: ...

:

:

:

 

2011 " " ɡ . .

.

.

 

 

 

- -

-       

-       

-

- -

- -

-

- -

-

-

-

.. .. -

 

        

    

  21 84

. ǡ ɡ ǡ . ɡ .

 

  22 85

  . ȡ   . ݡ ɡ . .

 

 

:

 

 . . .   -

1990 ɡ .

 

" "   "! -

1 /:

" : ""  4.400 ѻ.   : " " : " " : " " : ǡ ".

""       .

 

.. .. -

  , ..   , , .

" " -

" "   1993 ɡ " " "" ""  "" "" .   

 

 (EAGT)

 

 

 

-   - 2011

 

 

              

 

  

- - -

-   :    -  

-   -

 - -   

- -  

- :  -

- -

- . . -

-   -  

- : -

- .. -

- -

 

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm

Document Code PJ.0181

APNeJ29-30

PJ.0181

Copyright 2010  CISEN COMPUTER Company,(All Rights Reserved)